سوابق پژوهشی

ارائه مقاله و یا شرکت در کنفرانس­ها، همایش­ها، گنگره­ها و سمینارهای داخل کشور(نام و نام خانوادگی مؤلفین، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، زمان، مکان):

1- علی­ بخشی، شهره، رامین فضل اولی و میرخالق ضیاء تبار احمدی، مدیریت سیلاب در حوزه­های شهری با استفاده از شبیه­سازی کامپیوتری(مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، 3 و 4 بهمن 1385، دانشگاه صنعتی اصفهان.

 2- Fazloula, R. and F. Sharifi, Flood Spreading Effects on Artificial Recharge of Aquifers in Moosian Plain, Training of Trainers Workshop on Application of Models and New Techniques in Groundwater Management in Arid and Semi-arid Regions, 29 July - 01 August 2006, Karaj- Iran.

 3- Fazloula, R. and F. Sharifi, The Role of Mathematical Modeling in Groundwater Development Projects, ToT Workshop on Application of Models and New Techniques in Groundwater Management in Arid and Semi-arid Regions, 29 July - 01 August 2006, Karaj- Iran.

 4- احمدی، رضا، رامین فضل­اولی و میرخالق ضیاءتبار احمدی، بررسي آب­شستگي پايين دست سازه‌هاي هيدروليكي و راه­كارهاي اجرايي تثبيت بستر رودخانه، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386، کرمان.

 5- باروتی، حنانه و رامین فضل­اولی، پايش و ارزيابي دوره بازگشت خشك­سالي با استفاده از سيستم GIS و شاخص SPI در استان قزوين، همايش ملی مديريت منابع آب، آذر 1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

 6- حسینی، افسانه، رامین فضل­اولی، میرخالق ضیاءتبار احمدی و محمد حسین­زاده، ارزيابي فني عملكرد آب­شكن‌هاي احداثي در رودخانه قزل اوزن، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، آبان 1387، دانشگاه شهید عباس­پور(صنعت آب و برق).

 7- عفتی، زهرا، محمود رائینی سرجاز و رامین فضل­اولی، بهينه­سازي هيدروليكي شبكه جمع­آوري فاضلاب و رواناب سطحي با استفاده از مدل كامپيوتري، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، آبان 1387، دانشگاه شهید عباس­پور(صنعت آب و برق).

 8- برزعلی، محسن، رامین فضل­اولی، امیر احمد دهقانی و مهدی مفتاح هلقی، اثر فاصله بين آب­شكن­ها بر حداكثر عمق آب­شستگي سري آب­شكن‌هايL شكل، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، آبان 1387، دانشگاه شهید عباس­پور(صنعت آب و برق).

 9- خرّم مرگاوی، فیروزه، رامین فضل­اولی و محمود رائینی سرجاز، كابرد GIS در شبيه­سازي هيدرولوژيكي حوزه آبريز(مطالعه­ی موردي: حوزه‌هاي آبريز محدوده شهرستان گلوگاه)، اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري، شهريور 1387، دانشگاه مازندران.

10- حسینی، افسانه، رامین فضل­اولی، میرخالق ضیاءتبار احمدی و محمد حسین­زاده، ارزيابي عملكرد طرح‌هاي سامان­دهي اجرا شده در رودخانه قزل اوزن(مطالعه موردي: قويجاق)، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهر 1387، دانشگاه تبریز.

 11- عفتی، زهرا، رامین فضل­اولی و محمود رائینی سرجاز، شبيه­سازي شبكه جمع‌آوري فاضلاب با استفاده از مدل كامپيوتري(مطالعه موردي:سرمست)، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهر 1387، دانشگاه تبریز.

 12- خرّم مرگاوی، فیروزه، رامین فضل­اولی و محمود رائینی سرجاز، كابرد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي در استخراج خصوصيات فيزيوگرافي حوزه‌هاي آبريز(مطالعه موردي: حوزه‌هاي آبريز محدوده شهرستان گلوگاه)، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهر 1387، دانشگاه تبریز.

 13- پورکاظمی، الناز، رامین فضل­اولی و محمود رائینی سرجاز، ارزيابي و واسنجي مدل WMS/HEC-HMS در حوزه­ی آبريز كامه، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهر1387، دانشگاه تبریز.

 14- پورکاظمی، الناز، رامین فضل­اولی و محمود رائینی سرجاز، بررسي و كابرد مدل WMS در مهندسي رودخانه (مطالعه­ی موردي: حوزه كامه)، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهر 1387، دانشگاه تبریز.

 15- رحیمی دهاقانی، نرگس، رامین فضل­اولی، محمد نبویان­پور و میرخالق ضیاءتبار احمدی، مقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه­سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی: رودخانه لردگان)، هشتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران، اردیبهشت 1388، دانشگاه شیراز.

 16- باروتی، حنانه، رامین فضل­اولی، صمد امامقلی زاده، تحلیل و پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPIدر استان قزوین، کنفرانس بین الملی منابع آب با رویکرد منطقه ای، 25-27مرداد ماه 1388، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران.

 17- نعتمی کوتنایی، مینا،رامین­فضل­اولی، علی­شاهنظری، پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل کامپیوتریHEC-RAC در محیطGIS مطالعه موردی ماشلک، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران24-25 آذر ماه1388، دانشگاه تهران ،پردیس دانشکده های فنی.

 18- بهاری پنبه چوله، مرضیه، رامین فضل­اولی، علی شاهنظری، شبیه سازی هیدرولیکی گوره و آب شکن بر شرایط جریان در رودخانه مطالعه موردی :رودخانه ماشلک، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،24-25 آذر ماه1388، دانشگاه تهران ،پردیس دانشکده های فنی.

 19- بهاری پنبه چوله، مرضیه، رامین فضل­اولی، بررسی نانو ساختاری خاک رس در پوشش های حفاظی، دومین همایش نانو بیو تکنولوژی،17دی1388، مازندران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار.

 20- بهاری پنبه چوله، مرضیه، رامین فضل­اولی، برسی نقش پل ها بر عمق و پهنه سیل گیر رودخانه ماشلک، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،6الی8بهمن ماه1388، دانشگاه شمید چمران اهواز.

 21- حسینی، افسانه،، رامین فضل­اولی، محمد حسین­زاده، ارزیابی فنی سازه های سامان دهی اجرا شده در رودخانه قزل اوزن، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،6الی8بهمن ماه1388، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 22- نعتمی کوتنایی، مینا، رامین فضل­اولی، علی شاهنظری، بررسی اثر زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای(مطالعه موردی رودخانه ماشلک )، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،6الی8بهمن ماه1388، دانشگاه شمید چمران اهواز.

 23- نعتمی کوتنایی، مینا،، رامین فضل­اولی، علی شاهنظری، مکان یابی بهینه برداشت مصالح رودخانه­ای(مطالعه موردی رودخانه ماشلک)، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،6الی8بهمن ماه1388، دانشگاه شمید چمران اهواز.

 24- حسینی، افسانه، رامین فضل­اولی، محمد حسین زاده، ارزیابی فنی سازه های سامان دهی اجرا شده در رودخانه قزل اوزن، هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه،6الی8بهمن ماه1388، دانشگاه شمید چمران اهواز.

 25- فضل­اولی، رامین، ساحله کاکوئی، مدیریت ابیاری در شرایط خشکسالی ،مطالعه موردی:استان مازندران، کمیته ملی ابیاری وزهکشی ایران، اسفند1388.

 26- احمدی، زهرا، رامین فضل ­اولی، علی شاهنظری، افشین اشرف­زاده، بررسی عملکرد سیستم زهکشی سیلاب شهری با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری(مطالعه موردی :شهرستان ماسال)، کنفرانس ملی مدیریت سیلاب های شهری، مرداد ماه 1389، تهران.

 27- باز دار، مجید، کاکا شاهدی، محمد رضا قنبرپور، رامین فضل­اولی، تخمین شماره منحنی جهت براورد حجم رواناب با استفاده از الحاقیه CNTOOLSمطالعه موردی: حوزه ابخیز بابل رود، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران،28و29مهرماه1389، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان.

 28- باز دار، مجید، کاکا شاهدی، محمد رضا قنبرپور، رامین فضل­اولی، شبیه سازی سیل با استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی بارش-رواناب(HEC-HMS)مطالعه موردی:حوزه آبخیز بابل رود، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران،28و29مهرماه1389، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان.

 29- آصفی، سیده سمیه، مهدی مفتاح هلقی، امیر احمد دهقانی، رامین فضل­اولی، پریا شجاعی، مدلسازی عددی آبشستگی اطراف پایه ها با بکارگیری صفحات مستغرق، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،18الی20ابان1389، دانشگاه تربیت مدرس.

 30- میری، سیده راضیه، رامین فضل­اولی، میر خالق ضیاءتبار احمدی، مقایسه براورد دبی اوج حوزه با استفاده از مدلHEC-HMSو روش استدلالی (حوزه ابریز چهار دانگه)، اولین همایش ملی توسعه منابع اب،25ابان1389، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز.

 31- اسدی، فاطمه زهرا، رامین فضل­اولی، پهنه­بندی سیلاب در رودخانه تجن با استفاده از مدل کامپیوتری

(محدوده بندهای انحرافی اسپیورد تا سمسکنده دررودخانه تجن)، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9،­ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 32- اسدی، فاطمه زهرا، رامین فضل­اولی، علیرضا عمادی، بررسی اثرات نامطلوب معادن برداشت شن و ماسه بر رژیم رودخانه تالار، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساری.

 33- بازدار، مجيد ، کاکا شاهدي ، رامين فضل اولي، تعيين سهم مشارکت زيرحوضه ها در سيل خروجي از حوضه با استفاده از مدل HEC-HMS(مطالعه موردي: حوضه آبخيز بابل رود، استان مازندران)، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 34- فضل­اولی، رامین ، سیده راضیه میری، زهرا احمدی­، اکبر محمدی­ها، بررسی آزمایشگاهی و کامپیوتری هیدرولیک جریان عبوری از روی سرریز اوجی با مستهلک کننده­های پایاب متفاوت، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 35- مصطفوی، رویا ، رامین فضل اولی، بررسی میزان نیترات منابع آب زیرزمینی شهر ساری، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 36- سنجابی، معصومه ، محمد منشوری، رامین فضل­اولی، رویا مصطفوی، بررسی کیفیت شیمیایی آب­زیرزمینی دشت بابل-آمل با استفاده از دیاگرام­های ویلکوکس و شولر، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 37- شفیعی، مریم ، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل اولی، بررسی روند خشکسالی دریاچه پریشان در استان فارس با بهره­گیری از نمایه­های SPI و PNI، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 38- سنجابی، معصومه، محمد منشوری، رامین فضل­اولی، رویا مصطفوی، بررسی تغییرات مکانی و زمانی هدایت­الکتریکی و کلر آب­زیرزمینی دشت بابل-آمل، سالهای 78-1377 تا 87-1386، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 39- میری، سیده راضیه ،رامین فضل اولی، میر­خالق ضیاءتبار احمدی، کاربرد سیستم­های اطلاعات جغرافیایی در استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوزه­های آبریز (مطالعه موردی حوزه آبریز کیاسر)، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 40- خرم مرگاوي، فيروزه ، رامین فضل­اولی، محمود رائینی سرجاز، تعیین پهنه سیلاب رودخانه گلوگاه با استفاده از GIS و HEC-RAS، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 41- خرم مرگاوي، فيروزه ، رامین فضل­اولی، محمود رائینی سرجاز، تحلیل هیدرولیکی رودخانه­ها با استفاده از مدل HEC-RAS(مطالعه موردي: رودخانه­ی حوزه کلاک) ،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 42- فضل­اولی، رامین ، شیوا میردار سلطانی، شیدا پور موسوی، تحلیل پدیده خشکسالی در استان مازندران با استفاده از روش­های آماری و شاخص­های خشکسالی، اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي،١٧ الي ١٨آذر ١٣٨9، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

 43-آصفی،سیده سمیه،مهدی مفتاح هلقی،امیر احمد دهقانی،رامین فضل اولی،پریا شجاعی،شبیه سازی عددی تاثیر زاویه قرار گیری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پای پل،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب،9و10 بهمن ماه 1389، کرمان.

 44- میردارسلطانی، شیوا، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل­اولی، مریم اسماعیلی دهکردی،پیش­بینی خشکسالی در شمال و شرق استان مازندران با استفاده از شاخص خشکسالی SPI، دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار،11  و 12 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 45- منصوری هفشجانی، مهوش، محمود شفاعی بجستان، رامین فضل­اولی، تاثیر رقوم قرارگیری سنگ چین بر پایداری آن در محل تکیه­گاه پل براساس آستانه شکست ذرات سنگ­چین، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 و 7 اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان

 46- شفیعی، مریم، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل­اولی، بررسی تاثیر چند پارامتر اقلیمی بر افتاخیز بلند مدت سطح آب دریاچه پریشان- استان فارس، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 13 و 14 اردیبهشت 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 47- منصوری هفشجانی، مهوش، محمود شفاعی بجستان، رامین فضل­اولی، طراحی قطر سنگ­چین در اطراف تکیه گاه پل واقع در قوس با استفاده از عدد پایداری، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 13 و 14 اردیبهشت 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 48- اسدی، فاطمه­زهرا، رامین فضل­اولی، بررسی تغییرات کیفی آب رودخانه تالار از نظر شاخص­های شرب، کشاورزی و صنعت، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 13 و 14 اردیبهشت 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 49- گنجی، هدی، رامین فضل­اولی، احسان نوروزنژاد، بررسی روند تغییرات خشکسالی در حاشیه جنوبی ساحل دریای خزر با استفاده از شاخص SPI، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 13 و 14 اردیبهشت 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 50- میردار سلطانی، شیوا، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل­اولی، تحلیل پدیده خشکسالی در استان مازندران با استفاده از شاخص­های خشکسالی و روش شباهت به گزینه ایده­آل (TOPSIS)، همایش منطقه­ای دانش­محوری در مدیریت پایدر کشاورزی و منابع طبیعی، 31 اردیبهشت و اول خرداد 1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 51- اميدي، فرانك، مجتبي صانعي ، رامین فضل­اولی، تاثیر طول و مکان آبشکن بر میزان آبگیری و تغییرات بستر در دهانه ورودی آبگیر با استفاده از صفحات مستغرق در آبگير ٧٥ درجه، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 17-19آبان ماه 1390، دانشگاه گیلان

 52- اميدي، فرانك، رامین فضل­اولی ، مجتبي صانعي، بررسي آزمايشگاهي تاثير درصد دبي انحراف و عمق آب در كانال اصلي بر آبگيري و تغييرات بستر در دهانه آبگير در آبگير ٦٠ درجه، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 17-19آبان ماه 1390، دانشگاه گیلان

 53- فضل­اولی، رامین، محدثه محمديان كبريا، مينا سيفي­زاده، فيلتر ديجيتال متوالي اصلاح شده و كاربرد آن در تجزيه سري­هاي زماني دبي روزانه مشاهده­اي (مطالعه موردي: رودخانه­هاي تجن و تالار)، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 17-19آبان ماه 1390، دانشگاه گیلان

 54- اسدی، فاطمه زهرا،رامین فضل اولی ،علیرضا عمادی و محمد اسدی، تحلیل هیدرولیک رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS مصالعه موردی:رودخانه تالار، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی تهران مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 19 و 20 بهمن 1390، دانشگاه تهران

 55- اميدي، فرانك، مجتبي صانعي ، رامین فضل­اولی، تاثیر استفاده تؤام از صفحات مستغرق و آبشکن بر میزان آبگیری کانال آبگیر، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی تهران مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 19 و 20 بهمن 1390، دانشگاه تهران

 56- اسدی، فاطمه زهرا،رامین فضل اولی،علیرضا عمادی، استخراج و انتخاب رابطه مناسب به منظور برآورد رسوبات معلق در رودخانه(مطالعه موردی:رودخانه تالار)، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان، 18 تا 20 بهمن 1390، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 57- اسدی، فاطمه زهرا،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی،حسین فیضی،محمد اسدی، بررسی فرسایش و رسوب رودخانه تالار، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 18 تا 20 بهمن 1390، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 58- شفیعی، مریم،رامین فضی اولی،محمد علی غلامی سفید کوهی، بررسی تغییر اقلیم شیراز با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 18 تا 20 بهمن 1390، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 59- فضل­اولی، رامین، سمیه زهری شیل سر، زینب محمدی حاجی و مهرناز بذرافشان، بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقادیر آنیون و کاتیون منابع آب زیر زمینی دشت ساری-نکاء، اولین همایش ملی بحران آب و پیامد های ناشی از آن، 20 اردیبهشت 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

 60- سیفی زاده، مینا،علیرضا عمادی،رامین فضل­اولی، محاسبه ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها به منظور تعیین پهنه ی سیلابی،مطالعه موردی:رودخانه پلرود، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 26 تا 27 اردیبهشت 1391، دانشگاه تهران

 61- سیفی زاده، مینا،علیرضا عمادی،رامین فضل­اولی، معرفی و کاربرد مدل فرسایشی شکست سد(BRICH GUI)، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 26 تا 27 اردیبهشت 1391، دانشگاه تهران

 62- حاتمی، حمید،رامین فضل­اولی،بهرنگ قلمی، بررسی عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی در مدیریت سامانه های انتقال و توزیع آب

مطالعه موردی:شبکه آبیاری و زهکشی اردبیل، چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 3 و 4 خرداد 1391، کرج،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 63- حاتمی، حمید، رامین فضل اولی،علی رضا عمادی، بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشست در کف کانال انتقال آب در شبکه های آبیاری و زهکشی(مطالعه موردی شبکه آبیاری اردبیل (یامچی))، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، 24خرداد 1391، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 64- حاتمی، حمید، رامین فضل اولی، محاسبه نیاز آبیاری الگوی کشت واقعی شبکه اردبیل با نرم افزار Cropwat، اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 9 تا 10 خرداد 1391، کرج موسسه تحقیقات خاک و آب

 65- مسکار، هدی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، شبیه سازی روند رسوبگذاری در مخزن سد شهید رجایی با استفاده از مدل عددیGSTARS3، چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، 3 و 4 خرداد 1391، کرج،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 66- شفیعی، مریم، محمود رائینی سرجاز، رامین فضل­اولی، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، نقش عوامل انسانی در پایین آمدن تراز سطح آب تالاب پریشان، اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب­ها، 7 تا 8 خرداد 1391، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست

 67- سیفی­زاده، مینا،علیرضا عمادی،رامین فضل­اولی، بررسی شکست سد پلور در اثر رگاب با استفاده از مدل BREACH GUI، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 68- فضل­اولی، رامین،،سمیه زهری شیل سر،مهرناز بذرافشان،زینب محمدی حاجی، بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت ساری-نکاء از نظر کشاورزی، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 69- کیا، عیسی،علیرضا عمادی،رامین فضل­اولی، اثر کلاسه بندی دبی و تفکیک زمانی داده ها در برآورد بار معلق رودخانه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی;مطالعه موردی بابل رود، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 70- کیا، عیسی،علیرضا عمادی،رامین فضل­اولی، برآورد دبی رسوب معلق ایستگاه قرآن طالار بابل رود به کمک شبکه مصنوعی، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 71- اسدی، فاطمه زهرا،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی]محمد اسدی، شبیه سازی هیدرولیک رسوب در رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS4.0، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 72- محمدیان کبریا، محدثه،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، ارزیابی دو روش بارش-رواناب و رطوبت خاک با استفاده از مدلWEAP مطالعه موردی شهرستان ساری محدوده سد شهید رجایی، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 73- کیوانلو، مجتبی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، مدل سازی پهنه های سیلابی با توجه به وجود یا عدم وجود سازه های متقاطع; مطالعه موردی رودخانه تالار، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 74- کیوانلو، مجتبی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، بررسی اثرات برداشت مصالح بر خصوصیات هیدرولیکی رودخانه ها; مطالعه موردی رودخانه تالار، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 20و21 شهریور ماه 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 75- کیوانلو، مجتبی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، بررسی اثر پل­ها بر عمق و پهنه سیلابی در رودخانه تالار قائم­شهر، نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز

 76- سیفی­زاده، مینا، علی­رضا عمادی، رامین فضل­اولی، پیش­بینی تاثیرات کوتاه­مدت احداث سد پل­رود بر مورفولوژی رودخانه پایین­دست، نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز

 77- مسکار، هدی، رامین فضل ­اولی، علی­رضا عمادی، ایمان توحیدی، بررسی و تحلیل هیدرولیک جریان آب همراه با رسوب در مخزن سد شهید رجایی با مدل سه­بعدی SSIM1.0، نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز

 78- میرناصری، محمد، رامین فضل ­اولی، پهنه­بندی سیلاب با تلفیق نرم­افزارهای HEC-RAS و GIS، نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز

 79- فضل ­اولی، رامین، آرمان شعبانی، مجید شیدائیان، پهنه­بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: رودخانه چهار دانگه)، نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز

 80- شعبانی بازنشین، آرمان، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی، استخراج خصوصیات حوزه‏های آبریز و شبکه آبراهه‏ها با استفاده از نرم افزارHEC-Geo HMS  و GIS(مطالعه موردی: حوزه آبریز نکا)، اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 81- مومنی لاریمی، علیرضا، مصطفی اصلانی، رامین فضل اولی، مقایسه روش­های عددی و انتگرال­گیری در تخمین پروفیل طولی با استفاده از مدل­ ریاضی، اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 82- فضل­اولی، رامین، زکیه غلامی، الهام شمس، پهنه­بندی سيلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط ArcView GIS (مطالعه موردی: رودخانه چالوس)، اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 83- شیدائیان، مجید، میر خالق ضیاتبار احمدی، رامین فضل­اولی، آزاده اذعانی، مقایسه و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر حوضه روخانه­ی تجن واقع در استان مازندران با استفاده از آزمون­های ناپارامتری من کندال و شیب تخمینگر سن، اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 84- میرناصری، محمد، علیرضا عمادی، رامین فضل اولی، بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری در مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی با دریچه برای اندازه­گیری و مدیریت سیلاب­های شهری، اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 85- فضل اولی، رامین، راهب ماهفروزی، سودابه اعزی، رویا فتحی، مقایسه برآورد دبی اوج رواناب شهری با استفاده از روش استدلالی و مدل Mike SWMM (مطالعه موردی شهرستان ساری محدوده طبرستان)، اولین همایش منطقه­ای مدیریت سیلاب شهری، 26 بهمن 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 86- سعادتی پاچه­کناری، سمیرا، مهدی اسمعیلی ورکی،رامین فضل­اولی، مطالعه آزمایشگاهی تأثیر کاهش آبشستگی اطراف گروه پایه گچ با استفاده از آستانه جلویی، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 17 و 18 اردیبهشت 1392، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 87- شیخ­کاظمی، جلال، طاهره عشرتی، مهدی اژدری­مقدم، رامین فضل­اولی، مجتبی صانعی، تعیین پروفیل جریان سرریز اوجی در شرایط قوس محوری، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 17 و 18 اردیبهشت 1392، دانشگاه سیستان و بلوچستان

   88- سعادت اسفندیاری، رامین فضل­اولی، تفاوت های اقلیمی نواحی شهری و روستایی در یک دوره دو ساله در شهرستان آق قلا، دومین کنفرانس بین­المللی مدل­سازی گیاه، آب، خاک و هوا، 18 و 19 اردیبهشت 1392.

   89- رامین فضل­اولی، احسان مبینی، محمد حسنوی، استفاده از مدل HEC-GEORAS در پهنه بندی سیلاب رودخانه پل دوآب ( شراء)، کنفرانس ملی مدیریت سیلاب، 23 و 24 اردیبهشت 13922.

  90- الهام شمس ناطری، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی، تأثیر ابعاد مش­بندی ساده و مختلط در پیش­بینی پیشروی آب شور بر آبخوان اصلی، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریور 1392.

  91- الهام شمس ناطری، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی، شبیه­سازی اثر پیشروی آب شور بر آبخوان ساحلی در حوضه تجن، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریور 1392.

  92- مجید شیداییان، میرخالق ضیاتبار احمدی، رامین فضل­اولی، ارزیابی توانمندی مدل SDSM در ریزمقیاس­نمایی بارش، دما (مطالعه موردی: ایستگاه سلیمان­تنگه واقع در حوضه آبریز تجن در مازندران)، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریور 13922.

  93- محمد میرناصری، رامین فضل­اولی، علیرضا عمادی، قاسم آقاجانی مازندرانی، بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب کانال بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی با دریچه، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریور 1392.

94- محمد میرناصری، رامین فضل­اولی، علیرضا عمادی، قاسم آقاجانی مازندرانی، بررسی آزمایشگاهی ابعاد دریچه بر ضریب آب­گذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی دریچه­دار، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریور 1392.

  95- رامین فضل­اولی، سمیرا حسین­پور، مرضیه صداقت، استخراج روابط رگرسیونی بارش رواناب در حوزه آبریز رودخانه بابل­رود، دومین همایش ملی حفاضت و برنامه­ریزی محیط­زیست، 24 مرداد 1392.

   96- آرمان شعبانی بازنشین، علیرضا عمادی و رامین فضل­اولی، واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS و ارزیابی این مدل در پاسخ به سیلاب حوضه آبریز نکا، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 5 و 6 شهریور 13922.

   97- محمد میرناصری، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی، قاسم آقاجانی مازندرانی، بررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد دریچه و شیب کانال بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی دریچه­دار، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران-تهران، 7 تا 9 آبان 1392.

   98- هدی مسکار، رامین فضل­اولی، علیرضا عمادی، شبیه سازی الگوی رسوب­گذاری در مخازن با استفاده از مدل عددی GSTARS3.0 (مطالعه موردی: سد شهید رجایی)، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران-تهران، 7 تا 9 آبان 13922.

   99- زکیه غلامی، رامین فضل­اولی، علیرضا عمادی، بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز فیوزگیت مدل WLH با سه ارتفاع متفاوت پاشنه، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران-تهران، 7 تا 9 آبان 13922.

   100- سیده سمیرا سعادتی پاچه کناری، رامین فضل اولی، مهدی اسمعیلی ورکی، بررسی آزمایشگاهی کارایی آستانه بر کنترل آبشستگی در اطراف گروه پایه کج، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران-تهران، 7 تا 9 آبان 1392.

101- زکیه غلامی، رامین فضل­اولی و علیرضا عمادی، تعیین آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز فیوزگیت قبل از واژگونی با افزایش جرم وزنی، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 27 و 28 آذر 1392.

    102- طاهره عشرتی، رامین فضل­اولی، مجتبی صانعی و علیرضا عمادی، بررسي آزمايشگاهي عملكرد جريان روي سرريز اوجي در شرايط قوس محوري،اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، 10/11/1392.

    103- طاهره عشرتی، رامین فضل­اولی، مجتبی صانعی و علیرضا عمادی، بررسي آزمايشگاهي اثر انحناي سرريز اوجي بر عملكرد هيدروليكي آن، اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، 10/11/1392.

   104- مرتضی کریمی اندانی، رامین فضل­اولی، سینا نوروزی دزمین­آبادی، سینا انزان­پور، بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت ساری- نکا (منطقه گهرباران)، نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، 27 بهمن 1392.

  105- زکیه غلامی، رامین فضل­اولی، شبیه­سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS6.0 (مطالعه موردی: آبخوان دشت ساری-نکا)، ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن 1392.

    106- محمد حق­خواه، رامین فضل­اولی و علیرضا عمادی، تخمین ضریب زبری مانینگ در کانال­های طبیعی (مطالعه موردی: شلمانرود)، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 30/11/1392.

  107- زکیه غلامی بهنمیری، رامین فضل­اولی و علیرضا عمادی، بررسی روند تغییرات ضریب دبی قبل و بعد از واژگونی در سرریز فیوزگیت مدل WLH، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، 1 اسفند 1392.

108- احسان مبینی، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی، شبیه­سازی الگوی رسوب در مخزن سد الغدیر (ساوه) با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCH2D، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، 1 اسفند 1392.

   109- زکیه غلامی، رامین فضل­اولی و نادر شهابی­راد، بررسی آزمایشگاهی تغییرات شیب بر ضریب دبی سرریز فیوزگیت مدل NLH، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 18/2/1393.

110- فرهاد میثاقی، رامین فضل­اولی و لیلا هدایتی، Climate Change Investigate The Effects on The Curves of Intensity – Duration – Frequency (Case Study: Amol City)، 4th International Conference on Environmental Challenges And Dendrochrnology Held in Institute of Caspian، 25/2/1393.

111- مصطفی گرجی، نعمان تیموری، محمود رائینی سرجاز و رامین فضل­اولی، آنالیز کیفی آب زیرزمینی با استفاده از دیاگرام شولر و ویل کاکس، چهارمین کنفرانس بین­المللی چالش­های زیست­محیطی و گاهشناسی درختی، 25/2/1393.

  112- سمیه زهری شیلسر، صدیقه زهری شیلسر و رامین فضل­اولی، بررسی تغییرات مکانی و زمانی PH و TDS منابع آب زیرزمینی دشت ساری–نکا و تعیین تیپ آن بر اساس باقی­مانده خشک، چهارمین کنفرانس بین­المللی چالش­های زیست­محیطی و گاهشناسی درختی، 25/2/1393.

    113- فرشته اسدی و رامین فضل­اولی، بررسی کفایت شبکه زهکشی بخشی از منطقه 22 تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن با استفاده از نرم­افزار MIKE SWMM، اولین همایش ملی نقش برنامه­ریزی و طراحی شهری بر سیلاب، 20/06/1393.

 

    113- عالمه سادات هاشمیوعلیرضا عمادی و رامین فضل­اولی، مقایسه برآورد دبی اوج روانابشهری با استفاده از روش استدلالی و مدل MIKE SWMM، اولین همایش ملی نقش برنامه­ریزی و طراحی شهری بر سیلاب، 20/06/1393.

   114- محمد حق‌خواه، علیرضا عمادی و رامین فضل­اولی، بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه شلمانرود توسط مدلHEC-RAS، سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 22/08/1393.

  115- امین سالم­نیا، رامین فضل­اولی و نادر شهابی­راد، شبیه­سازی هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی به کمک نرم­افزار FLOW 3D، سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 22/08/1393.

   116- رامین فضل­اولی، ملاحت زادقربان ، فروغ علی­زاده صنمی و زهرا بریمانی، مقایسه شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS(مطالعه موردی: آبخوان دشت لاهیجان- چابک­سر)، دومین کنگره بین­المللی سازه، معماری و توسعه شهری، 28/09/13933.

   117- لیلا نیاورانی، رامین فضل­اولی و محمدرضا کاویانپور، بررسی آزمایشگاهی تأثیر هد مخزن و بازشدگی دریچه کشویی بر میدان جریان در پایین­دست تخلیه کننده تحتانی، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

118- لیلا نیاورانی، رامین فضل­اولی و محمدرضا کاویانپور، بررسی عددی تأثیر زاویه لبه دریچه کشویی تخلیه کننده تحتانی بر میدان جریان پایین­دست، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

    119- نادر شهابی­راد، رامین فضل­اولی، راهب ماهفروزی و علیرضا وحدانی، بررسی ضریب دبی و پروفیل سطح آب در سرریز کرامپ، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

  120- نادر شهابی­راد، رامین فضل­اولی، راهب ماهفروزی و علی منفرد، تشکیل امواج عمودی و بررسی مقدار ارتعاشات اطراف پایه پل استوانه­ای، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

    121- نادر شهابی­راد، رامین فضل­اولی و فرشته اسدی، بررسی ضریب دبی و پروفیل سطح آب در سرریز اوجی، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

  122- نادر شهابی­راد، رامین فضل­اولی و فرشته اسدی، بررسی ضریب دبی و پروفیل سطح آب در دریچه کشویی، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

  123- محمد میرناصری، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی و قاسم آقاجانی مازندرانی، مقایسه مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای ذوزنقه­ای- دریچه با مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی- دریچه، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

    124- محمد میرناصری، علیرضا عمادی، رامین فضل­اولی و قاسم آقاجانی مازندرانی، مقایسه مدل ترکیبی سرریز کنگره­ای مستطیلی- دریچه با مدل ترکیبی سرریز خطی- دریچه، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

125- مرضیه صداقت، سمیرا حسین­پور و رامین فضل­اولی، تحلیل روند تغییرات بلند مدت بارندگی و دبی در رودخانه بابل­رود، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/1393.

  126- عالمه سادات هاشمی، علیرضا عمادی و رامین فضل­اولی، ارزیابی عملکرد شبکه زهکشی و رواناب سطحی با استفاده از مدل تلفیقی MIKE SWMM وGIS (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان قائمشهر)، نخستین کنفرانس استانی آب و فاضلاب، 03/11/13933.

  127- سیده سمیرا حسینی بستی، مهدی اسمعیلی ورکی و رامین فضل­اولی، بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر روی گروه شمع، سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 22/08/1393.

   128- سیده سمیرا حسینی بستی، مهدی اسمعیلی ورکی و رامین فضل­اولی، بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش و قطر شمع­ها بر روی عمق آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر روی گروه شمع، سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 22/08/1393.

    129- رضا جمشیدی، مهدی اسمعیلی ورکی و رامین فضل­اولی، شبیه­سازی عددی الگوی جریان حول سری آبشکن­ها با استفاده از نرم­افزار CCHE2D مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود استان گیلان (محدوده شهرستان رودبار)، سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 22/08/13933.

   130- رضا جمشیدی، مهدی اسمعیلی ورکی و رامین فضل­اولی، ارائه مناسب­ترین گزینه اصلاحی برای سری آبشکن احداث شده در رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل عددی CCHE2D، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، 27/10/1393.

   131- مجید شیدائیان، میر خالق ضیاتبار احمدی، رامین فضل­اولی، آرمان شعبانی، بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی حوضه آبریز دشت تجن در استان مازندران، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 30/11/1392.

   132- محمد حق‌خواه، علیرضا عمادی و رامین فضل­اولی، تخمین ضریب زبری مانینگ در کانال­های طبیعی (مطالعه موردی: شلمانرود)، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 30/11/1392.

   133- فاطمه اسکندری­منش، محمود رائینی سرجاز و رامین فضل­اولی، بررسی گرمایش جهانی بر روند تغییرات بارش حوزه کارون با استفاده از روش­های ناپارامتری، سومین کنفرانس بین­المللی برنامه­ریزی و مدیریت محیط­زیست، 08/08/1392.

   134- فاطمه اسکندری­منش، محمود رائینی سرجاز و رامین فضل­اولی، بررسی روند و مدل­سازی مشخصه­های دمایی به منظور شناخت تغییرات اقلیمی، دومین کنفرانس بین­المللی مخاطرات محیطی، 7 و 8 آبان 1392.

    135- هدایت پیری، رامین فضل­اولی و محسن محمدزاده، بررسی تغییر اقلیم و اثر آن بر روی نیاز آبی سویا (مطالعه موردی: بابلسر استان مازندران)، دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری، 21/08/1393.

136- مجید شیدائیان، میر خالق ضیاتبار احمدی، رامین فضل­اولی، ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش موثر (مطالعه­ی موردی: دشت تجن)، دومین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم کشاورزی، 14/12/1393.

  137- هديگنجی، رامینفضل­اولی و علیشاهنظري، بررسیتأثیراستفادهازنانو رسدرتثبیتکانال­هايخاکیورودخانه، دومین کنگره بین­المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، 16/12/1393.

138- نادر شهابی­راد، رامین فضل­اولی و فرشته ترومیده، بررسی اثر شیب ورودی و خروجی بر ضریب دبی عبوری از روی سرریز کلیدپیانویی با ارتفاع متغیر، نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24/02/1394.

   139- فرشته ترومیده، رامین فضل­اولی و نادر شهابی­راد، آنالیز حساسیت روش­های مختلف هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رسوبی )مطالعه موردی: ایستگاه بین راه رودبار رودخانه -سفیدرود(، نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24/02/1394.

  140- نعمان تیموری، آرمین بوستانی و رامین فضل­اولی، حل عددی جریان در شبکه­های توزیع آب بر اساس رابطه بین جریان خروجی و فشار، نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24/02/1394.

   141- نادر نادری، میرخالق ضیاء تباراحمدی، رامین فضل­اولی، ارزیابی راندمان کاربرد آبیاری و کارایی مصرف آب در مزارع گندم، نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24/02/1394.

142- لیلا هدایتی، فرهاد میثاقی و رامین فضل­اولی، بررسيتاثيراتپديدهتغييراقليمبرهيدرولوژيرودخانههرازدرمحلخروجيايستگاهكرهسنگ، نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی، 24/02/1394.

  143- فرشته­ترومیده،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی،محمد میرناصری،اثر شیب بالادست بر ضریب دبی در سرریز پلکانی،دومین همایش ملی آب،انسان،زمین،

   144- نادر شهابی،رامین فضل اولی،علیرضا عمادی، بررسی آزمایشگاهی اثر شیب ورودی و خروجی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز کلیدپیانو با ارتفاع ثابت،کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیر ساخت شهری،

145- فرشته ­ترومیده،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی،محمد میرناصری،بررسی استهلاک انرژی در پایین دست سرریزهای پلکانی قبل و بعد از پرش هیدرولیکی،دومین همایش ملی آب،انسان،زمین،

   146- محمد­کبارفرد،رامین فضل­اولی،مدل­سازی کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل­EPA-SWMN،مطالعه موردی:بخشی از منطقه 22 تهران،سومین کنفرانس ملی مدیریت­ و مهندسی سیلاب،

  147- نعمان تیموری،رامین فضل­اولی،آرمین بوستانی،نشت­یابی شبکه­های توزیع­ آب بر اساس واسنجی فشار­های گرهی به روش الگوریتم چند­جهانی،دومین کنفرانس­سراسری توسعه محوری مهندسی عمران،معماری،برق­ و مکانیک ایران،

148- نوشین هداوند،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، بررسی روند آبدهی رودخانه نکا در سه دهه اخیر، اولین کنگره علمی پزوهشی توسع و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

  149- نعمان تیموری، رامین فضل­اولی و آرمین بوستانی، کاربرد روش بهینه یابی الگوریتم برای مکان­یابی نشت در شبکه­های توزیع آب، دومین کنفرانس ملی بهینه­سازی در علوم و مهندسی،

  150- نوشین هداوند،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، تخصیص منابع آب و مصارف آب حوضه آبریز نکارود با استفاده از مدل WEAP، اولین کنگره علمی پزوهشی توسع و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران،11/07/1394

   151- مریم گل پور ،علیرضا عمادی،رامین فضل اولی، شبیه سازی عددی رسوبگذاری سد ساوه با استفاده از مدل GSTARS4.0، اولین کنفرانس مهندسی آب با محوریت تجاری سازی،26/07/1394

   152- مریم گل پور ،علیرضا عمادی،رامین فضل اولی، مقایسه مدل کامپیوتری GSTARS4.0 و روش های تجربی در برآورد توزیع رسوب مخزن سد ساوه،کنفرانس ملی مهندسی معماری،عمران و توسعه شهری،،30/07/1394

153- زهرا مهدیزاده،فاطمه نیکروان،ایدین کاکویی،رامین فضل اولی،ساحله کاکویی، تعیین ضریب دبی در سرریز لبه تیز، دهمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه،10/11/1394

154- سیده مهدیس کنعانی، رامین فضل اولی، علیرضا عمادی، جانعلی تقوی، بررسی ابعاد دیواره های هدایت جریان بر ضریب دبی در سرریز پلکانی، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،1395/07/01

155- مهسا صبوری،علیرضا عمادی،رامین فضل اولی،بررسی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز مرکب قوس دایره ای مستطیلی،دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران02/08/1395فاطمه 156- اختر، رامین فضل­اولی، عبداله درزی،فرهاد مشهدی خلردی، بررسی تاثیر وجود منطقه شهری بر کیفیت آب رودخانه هرلز در محدوده شهرستان آمل با استفاده از شاخص های کیفی owqiوirwqi، سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی،30/8/95

157- فاطمه اختر، رامین فضل­اولی، عبداله درزی،فرهاد مشهدی خلردی، بررسی بررسی اثرات منطقه شهری بر کیفیت رودخانه هراز در محدوده شهرستان آمل، اولین همایشس بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار،30/8/95

158- سیده حدیث شریفی کچپی،رامین فضل­اولی،علی شاهنظری،مجتبی چراغی­زاده،برآورد قابلیت انتقال آب در سفره آبدار با استفاده از مدلسازی فیزیکی،دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین،06/10/1395.

159- فرشته اسدی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی،بررسی آزمایشگاهی طول پرش هیدرولیکی در بسترهای صاف و زبر،سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد،10/09/1395.

160- سیده مهدیس کنعانی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی،جانعلی تقوی،بررسی اثر دیواره­های قوسدار بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز در سرریز پلکانی،پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،24/09/1395 .

161- علی فتحی زاد،علی شاهنظری،میرخالق ضیا تبار احمدی،رامین فضل اولی، بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی با آب بندان بر سطح مرز مشترک آب شور و شیرین(اینترفیس)در باند ساحلی زیر حوضه تالار ، ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،26/10/1395

162- علی فتحی زاد،علی شاهنظری،میرخالق ضیا تبار احمدی،رامین فضل اولی، بررسی پیشروی آب شور در زیر حوضه تالار با استفاده از مدل عددی sharp ، ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،26/10/1395

163- حدیثه شیردل ،علیرضا عمادی،رامین فضل اولی ، ارزیابی روابط مختلف انتقال رسوب در تعیین مقاطع عرضی رودخانه شلمانرود با استفاده از مدل ریاضیGSTARS4، چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران،معماری،برق و مکانیک ایران ،02/10/1395 .

164- حدیثه شیردل ،علیرضا عمادی،رامین فضل اولی ، استفاده از مدل ریاضیGSTARS4 در پیش بینی تغییرات پروفیل طولی و عرضی رودخانه شلمانرود ، پانزدهیمن کنفرانس هیدرولیک ایران ،24/09/1395 .

165- مصطفی جعفری،فاطمه موجرلو،رامین فضل اولی ، ارزیابی و بررسی عملکرد سیستم استحصال آب باران از پشت بام ساختمان های مسکونی (مطالعه موردی:شهر ساری) ، پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ،05/12/1395 .

166- مهسا صبوری،علیرضا عمادی،رامین فضل اولی ، هیدرولیک جریان در سرریز لبه تیز مرکب مستطیلی- مستطیلی ، پانزدهیمن کنفرانس هیدرولیک ایران ،24/09/1395 .

167- کمیل مومنی،رامین فضل اولی،علیرضا عمادی ، تاثیر زبری بر میزان طول پرش و طول غلتاب پس از عبور جریان از سرریز اوجی پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی معماری و شهرسازی،25/12/1395 .

168- کمیل مومنی،رامین فضل اولی،علیرضا عمادی ، بررسی اثر زبری بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی معماری و شهرسازی،25/12/1395 .

169- کمیل مومنی،رامین فضل اولی،علیرضا عمادی ، بررسی اثر زبری بستر بر میزان استهلاک انرژی پس از عبور جریان از سرریز اوجی، پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی معماری و شهرسازی،25/12/1395 .

170- فرشته اسدی،رامین فضل­اولی،علیرضا عمادی، بررسی آزمایشگاهی زبری های مکعبی شکل بر عمق پرش هیدرولیکی، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی،06/10/1395

171- کمیل مومنی،رامین فضل اولی،علیرضا عمادی ، بررسی اثر زبری بستر بر میزان استهلاک انرژی پس از عبور جریان از سرریز اوجی، کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی ،25/12/1395 .

172- حسین واحدی،رامین فضل­اولی،سید مهدی عمادی، راه بررسی اثر اقلیم بر منابع آبی استان مازندران، کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر،مرداد 1396